Galaxies Realm
Is the Earth flat? - Printable Version

+- Galaxies Realm (http://galaxiesrealm.com)
+-- Forum: Community (http://galaxiesrealm.com/forum-7.html)
+--- Forum: Debate Room (http://galaxiesrealm.com/forum-22.html)
+--- Thread: Is the Earth flat? (/thread-1153.html)Is the Earth flat? - Gaven Scott - 01-29-2016

Just wanna see what people think about this: 'I didn't wanna believe it either': Rapper BoB insists the Earth is flat.

So do you believe the Earth is round or flat?


RE: Is the Earth flat? - Starpaul20 - 01-30-2016
RE: Is the Earth flat? - aquasith3478 - 02-14-2016

Is this some kind of joke?


RE: Is the Earth flat? - MarcoPoloo - 03-21-2018

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i mówi:
- Mamo! Zostałem dziś wyróżniony.
- Za co, Jasiu? - pyta mama.
- Pani powiedziała że cała nasza klasa to debile, a ja największy.


RE: Is the Earth flat? - BFnutley - 04-14-2018

(02-14-2016, 03:39 PM)aquasith3478 Wrote: Is this some kind of joke?

I was just about to say the same thing.